Actualiteiten
Verslag Contactdag Triple X Syndroom 2018 geplaatst.
Op 6 oktober j.l. werd er alweer een 8e ontmoetingsdag gehouden voor ouders van, meisjes/vrouwen met het syndroom of andere familieleden en/of geïnteresseerden.

Er waren 4 professionals vanuit het TriXY Expertsiecentrum Leiden waaronder prof. Hanna Swaab en 2 leden vanuit het onderzoekteam voor volwassen vrouwen met Triple X Syndroom.
Tevens mochten wij een Belgische psychologe verwelkomen.

Nieuwsbrieven TriXY Expertisecentrum
Deze nieuwsbrief is van het TRIXY Expertisecentrum (Trisomie van de X en Y chromosomen).
Dit expertisecentrum is een samenwerking van het Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum (het voormalig Ambulatorium) en de afdeling Neuropedagogiek van de Universiteit Leiden, en het Leids Universitair Medisch Centrum.
Via deze nieuwsbrieven zullen ze kennis over specialistische zorg en wetenschappelijk nieuws met u delen.

Informatie over aan- en afmelden voor deze brieven is ook in betreffende uitgaves te vinden.

Engelse vertaling ervaringsverhaal Diana gepubliceerd.

CONTACTDAG 2018
Zaterdag 6 oktober 2018
CONTACTDAG TRIPLE-X SYNDROOM

De locatie is dezelfde als de vorige keer:
De Potstal van Het Gagelgat in Soest.

Op deze middag zullen in ieder geval dr. Sophie van Rijn, Kimberly Kuiper en Nienke Bouw van het TRIXY Expertisecentrum / Ambulatorium in Leiden aanwezig zijn.

Ook komen ouders van een dochter met het Triple-X Syndroom vertellen over hun ervaringen.