Meld- en Adviespunt Indicatiestelling Leerlinggebonden Financiering

***

Ouders, die voor hun kind een plek in het speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering (Rugzak) willen regelen, hebben veel klachten over het aanvragen van de indicatie bij de Commissie voor Indicatiestelling (CvI). Vanaf 18 april 2006 kunnen zij daarmee terecht bij het Meld- en Adviespunt Indicatiestelling LGF.

Wat doet dit M en A punt?
Het Meld- en Adviespunt LGF zoekt oplossingen voor ouders en bemiddelt tussen hen en het CvI of een Regionaal Expertisecentrum (REC).
Het meldpunt is bereikbaar op tel: 030 291 66 36 en is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 – 14.30 uur.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) en de WEC-Raad zijn verantwoordelijk voor het Meld- en Adviespunt LGF.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is opdrachtgever.

Kinderen met beperkingen die naar het speciaal onderwijs willen, of die een extra voorziening nodig hebben om naar school te kunnen gaan, hebben een indicatie nodig van het CvI.
Ouders dienen hiertoe een aanvraag in bij het CvI.


Veel ouders hebben klachten over de duur en de behandeling van de aanvraag.
Zo geven de Regionale Expertisecentra onvoldoende ondersteuning aan ouders bij het vullen van het dossier voor het CvI.
Of het CvI hanteert een wachtlijst voor de aanmelding en houdt zich niet aan de wettelijke termijnen waarbinnen een aanvraag moet worden afgehandeld.
Het gevolg is dat ouders, onnodig, veel te lang moeten wachten op de beslissing van het CvI.
Daardoor krijgen kinderen niet de ondersteuning in het onderwijs die zij nodig hebben.

Het Meld- en Adviespunt is opgezet om klachten en meldingen van ouders te behandelen en zonodig te bemiddelen tussen ouders en CvI of REC.
Daarnaast registreert het Meldpunt alle klachten met als doel de indicatieprocedure zo te verbeteren dat de aanvragen van ouders beter en sneller behandeld kunnen worden.


Voor meer informatie:
Afdeling Communicatie CG-Raad,
Annelies Devilee:
030 291 66 00 of 06 15 69 49 59

***

[WELKOM] [Diversen] [Leren]