Leren leren met het Instrumenteel Verrijkingsprogramma van Feuerstein.
***

Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid en Gemedieerde Leerervaring
***


Het Instrumenteel Verrijkingsprogramma IVP werd ontwikkeld door de Israëlische psycholoog Reuven Feuerstein.
Het is gebaseerd op de theorie van de Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid en Gemedieerde Leerervaring.
Kort gezegd komt het hierop neer: iedereen kan leren denken en leren leren, wat ook de begintoestand is, of er beschadiging is, en in welke graad.
De basis cognitieve functies zijn de werktuigen om informatie te verzamelen, te verwerken en weer te geven.
Die zijn nodig om de wereld te begrijpen, zowel de wereld van binnen ( gedachten en gevoelens) als van buiten.
Ze komen tot ontwikkeling door gemedieerde leerervaring, d.w.z. doordat de mensen rondom het kind de wereld aan het kind verklaren en toegankelijker maken, en een rol opnemen van mediator, letterlijk: bemiddelaar.
Goede mediatie vindt meestal op een heel spontane manier plaats tussen ouders en kinderen, leraars en leerlingen, kinderen onderling.
Om verschillende redenen echter kan een kind tekort hebben aan gemedieerde leerervaring: dat kan komen door een hersenprobleem, waardoor het niet genoeg opneemt, of doordat het niet genoeg mediatie krijgt (omwille van sociale omstandigheden)
In beide gevallen is het resultaat gelijkaardig: de cognitieve functies worden onvoldoende ontwikkeld.
Het kind moet dus meer en intensiever mediatie krijgen.

Meer informatie over de leermethode kunt U vinden op webh01.ua.ac.be

***

[WELKOM] [Diversen] [Leren]