Stibco, Zelf(s) denken, is te leren
De Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO) www.stibco.nl is in 1988 opgericht met als doelstelling: "het bevorderen van de cognitieve ontwikkeling door het bestuderen, verder ontwikkelen en verspreiden van theorieën en methodes die geplaatst kunnen worden in het kader van ontwikkelend onderwijs en ontwikkelingsgericht begeleiden".

Het Instrumenteel Verrijkings Programma (IVP), ontwikkeld door Prof. Reuven Feuerstein is een cognitief trainingsprogramma gericht op het bevorderen van het leervermogen via een geïntegreerde training van leer- en denkvaardigheden.

Het Learning Potential Assessment Device (LPAD), ontwikkeld door Prof. Reuven Feuerstein. Het LPAD is een dynamische testprocedure ten behoeve van het vaststellen van het leerpotentieel en het identificeren van de factoren die het denkproces beïnvloeden.

Het Cognitive Enrichment Network programma (COGNET), ontwikkeld door Kathy Greenberg. COGNET is een cognitief trainingsprogramma met als doel het verbeteren van de leervoorwaarden bestemd voor kinderen op de basisschool en de school voor speciaal basis onderwijs.

Bright Start of Cognitive Curriculum for Young Children (CCYC), ontwikkeld door Carl Haywood, Penelope Brooks en Susan Burns. Bright Start is een interventieprogramma bestemd voor jonge kinderen van 3 tot 6 jaar, die vanwege allerlei omgevingsfactoren of aangeboren handicaps een ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen.

Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers en More Intelligent and Sensitive Child (MISC), ontwikkeld door Prof. Pnina Klein. MISC onderscheidt zich van andere interventies doordat er expliciet aangesloten wordt bij bestaande alledaagse ervaringen en de omgeving van het jonge kind. Het sluit daarbij aan op de persoonlijke doelen van de opvoeder.

Op hun website staan ook verwijzingen naar boeken, publicaties, links naar Belgische collega-organisaties enz.

[WELKOM] [Diversen] [Leren]