Wat is Sensorische Integratie?
***

Problemen met de sensorische integratie komen veel voor, maar worden pas sinds kort algemeen erkend.

***

Ieder kind wordt geboren met een aantal zintuigen, waarmee het informatie uit de omgeving kan opnemen.
De informatie van de zintuigen wordt sensorische informatie genoemd.
Deze informatie wordt verwerkt door het zenuwstelsel, waardoor het kind wordt uitgenodigd om te bewegen.
Bijvoorbeeld als het kind iets ziet, dan wil het dit pakken.
De verwerking van al de verschillende sensorische informatie wordt sensorische integratie genoemd.
De bekendste sensorische informatie is het zien, het horen, het ruiken en het proeven.
De sensorische integratie kent nog drie andere soorten zeer belangrijke sensorische informatie: het tastgevoel, het evenwichtsgevoel en het ‘spier’-gevoel.

Tastzintuig
Het tastzintuig bevindt zich in de huid. Met onze huid kunnen we voelen of materiaal hard, zacht, ruw, glad, soepel, etc. is.
Ook kunnen we met onze huid lichte en onverwachte aanraking voelen.
Kinderen met problemen in de verwerking van deze informatie kunnen het vervelend vinden om aangeraakt te worden of om vies te worden.

Evenwichtszintuig
Het evenwichtszintuig ligt in het binnenste van onze oren.
Het evenwichtsgevoel is de informatie over hoe snel we vooruitgaan of draaien en of we rechtop staan of liggen. Kinderen met problemen in de verwerking van deze informatie kunnen snel wagenziek zijn of vinden het eng om te klimmen.
Zij willen juist niet in de lucht worden gegooid. Daarnaast kunnen er kinderen zijn, die juist klimmen zonder gevaar te zien en die juist opvallend veel bewegen en draaien en nooit stil kunnen zitten. Zij vallen veel.

'Spier- en Gewrichts'-zintuig
Het ‘spier- en gewrichts’-zintuig bevindt zich in de spieren, pezen en gewrichten. Het ‘spier’-gevoel is de informatie over de positie en beweging van onze lichaamsdelen.
Zo kunnen we voelen zonder te kijken, of we onze armen naast ons lichaam hebben of in de lucht.
Kinderen met problemen in de verwerking van deze informatie kunnen zich veel stoten, doordat ze niet goed voelen waar hun ledematen zich bevinden.

Doelgroep
Sensorische integratietherapie is een behandeling voor voornamelijk kinderen met een vaak lichte neurologische stoornis. Dit zijn meestal kinderen met leerproblemen en problemen in het gedrag en/of in de motoriek.
Deze problemen komen vaak voort uit stoornissen in de verwerking van sensorische informatie.
Meestal zitten deze kinderen op een gewone basisschool en worden de problemen niet meteen herkend als sensorische integratieproblemen.

Sensorische Integratietherapie
Sensorische integratietherapie is in de jaren '70 in Amerika ontstaan door de onderzoekingen van Dr. J. Ayres aan de Universiteit van Southern California.
In de loop der jaren hebben veel meer mensen onderzoek gedaan naar de sensorische integratie en heeft de therapie verdere onderbouwing gekregen.

Sensorische integratietherapie kan gegeven worden door een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist, die zich geschoold heeft in de sensorische integratie.
Sensorische integratietherapie is spel voor het kind. Het kind moet het ook leuk vinden en zelf op ontdekking gaan. De therapeut zorgt ervoor dat het kind tijdens het spel de juiste sensorische informatie opdoet en kan verwerken, zodat het kind op een juiste manier kan reageren. Het doel is verandering te brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van het kind de sensorische informatie organiseert, zodat het kind beter in staat is tot interactie met de wereld om hem heen.
Interactie houdt in: leren op school, omgaan met leeftijdsgenoten, aandacht kunnen richten op een opdracht, zelfverzorging, motorische coördinatie, etc.
De therapie vindt 1 of 2 keer per week 1 uur plaats in een omgeving, die het kind uitlokt tot bewegen, waarbij het bepaalde sensorische informatie opdoet.

Voor meer info: www.klim-op.com

Website met spellen, activiteiten en adviezen t.a.v. sensomotorische integratie: www.sensomotorische-integratie.nl

Een goede handleiding voor ouders en professionals bij de begeleiding van een kind met een sensorische integratiestoornis:


Vraagt u zich af of uw kind problemen heeft ten gevolge van een stoornis in de sensorische integratie dan kunt u de korte vragenlijst bekijken.
Indien u uw kind herkent in een aantal vragen van de vragenlijst, dan kan dat reden zijn om contact op te nemen met een kinderergotherapeut.


[WELKOM] [Diversen] [Medisch Allerlei]