Auditieve integratietraining (AIT)
***


In deze training vormt de gedachte dat een gehoorprobleem aan de gevoeligheid voor geluid en daarmee samenhangende gedragsproblemen bij mensen met een autistische stoornis ten grondslag ligt, het uitgangspunt.
Een dergelijk gehoorprobleem kan op een audiogram worden onderkend door sterke pieken.
Door gebruik te maken van filters kunnen deze pieken geëlimineerd worden.
De training bestaat uit het luisteren naar electronische muziek door koptelefoons.
Ook worden er filters gebruikt waardoor de stem van de moeder tot aan de baarmoeder wordt teruggebracht.
Aan deze trainingen dient dus eerst een grondig audiologisch onderzoek vooraf te gaan.

De "uitvinder"
Een arts, Guy Berard had na terugkeer uit Azië gehoorproblemen.
Na diverse artsen te hebben bezocht, kreeg hij telkens hetzelfde te horen.
Hij zou steeds dover worden, en binnen enkele jaren volledig doof zijn.
Daarop besloot hij zelf op zoek te gaan naar een behandeling en specialiseerde zich als KNO-arts.
Hij vroeg zich af of het mogelijk was, om het gehoor te trainen, zoals een fysiotherapeut bijvoorbeeld een ellebooggewicht kan trainen.
Na vele jaren werkzaam te zijn geweest als KNO-arts heeft hij zijn methode verder verfijnd, en is tot de conclusie gekomen dat er een verband bestaat tussen gehoor en gedrag.
Het ideale audiogram is volgens dr. Berard een rechte lijn, wat wil zeggen dat men dezelfde graad van gevoeligheid bezit voor de verschillende geluidsfrequenties.

De behandeling:
De gehoortraining houdt in, dat de patiënt gedurende 10 dagen 2 maal per dag een half uur lang via een hoofdtelefoon luistert naar muziek, waaruit afhankelijk van zijn audiogram bepaalde frequenties weg gefilterd worden.
Daarnaast worden met willekeurige tijdsintervallen hoge en lage frequenties benadrukt, wat als massage op het gehoororgaan werkt.
Dit gebeurt met behulp van een apparaat, dat door dr. Berard is ontwikkeld.
Na afloop wordt nogmaals een audiogram gemaakt om te bekijken wat de resultaten zijn.

Meer informatie over AIT is te vinden op:


***

[WELKOM] [Diversen] [Medisch Allerlei]