Het Triple X syndroom in de kindertijd: recente ervaringsgerichte bevindingen.
Auteurs; Rovet J, Netley C.
Kinderziekenhuis Toronto

Bron; Child Dev. 1983 Aug; 54(4): 831-45

Originele titel; The Triple X syndrome in childhood: recent empirical findings.
Vertaling; Abstracte gedeelte, door Ida Bakker op 25-5-2007


Deze studie haalt het onderwerp aan over de relatie tussen intellectueel vermogen en het X chromosoom.
Het betreft een samenstelling van 11 meisjes, gerangschikt in de leeftijd van 8 tot 11 jaar, die geïndentificeerd waren bij de geboorte op het hebben van een extra x chromosoom d.m.v. een screenings programma voor geslachtschromosomale afwijkingen.

De bedoeling was om hun vermogen in verbale, nonverbale en geheugen taken te onderzoeken.

De eerste studie vergeleek Triple X meisjes met hun ‘normale’ broertjes/zusjes door gestandaardiseerde capaciteitstaken.
De resultaten lieten duidelijk lagere verbale vaardigheden bij de extra x meisjes zien evenals een korte termijn geheugenstoornis van opeenvolgende bevolen auditieve informatie.(m.b.t. wat ze horen).

De tweede studie vergeleek Triple X meisjes met vrouwelijke ‘normale’ leeftijdsgenoten door laboratorium-gebaseerde taken van mondelinge en ruimtelijke informatieverwerking.
De resultaten openbaarden grotere tekortkoming in de mondelinge dan de ruimtelijke taak.

De derde studie die hun repeteer capaciteiten behandelde, impliceerde door het vergelijken van de XXX meisjes met leeftijd - en capaciteit-aangepaste vrouwelijke controles, een grote verscheidenheid van geheugentaken op korte termijn.
De resultaten toonden aan dat de XXX meisjes in hun prestaties op deze taken duidelijk ondergeschikt waren, duidend op een repetitietekort(terug vertellen van wat er gezegd of gehoord wordt), een onvermogen om lijststructuren te hanteren en zwakkere taalvaardigheden.

De resultaten worden besproken in termen omtrent de invloed van diverse biologische factoren in het bemiddelen van de waargenomen tekorten.

Hyperlink;
http://links.jstor.org

[ARTIKELEN] [Canadese Artikelen]