Informatieve boeken
Diana is geboren in 1969 en heeft zelf het Triple X Syndroom.
Dit weet zij sinds 2010 en vanuit haar eigen ervaringen is ze daarover boeken gaan schrijven. Enkele daarvan zijn tevens vertaald in het Engels.
Alle boeken zijn te bestellen via Diana's website of via boekenbestellen.nl

19-05-2020
Diana heeft een aantal nieuwe boeken geschreven, eveneens vertaald in het Engels.
Deze boeken vervangen haar eerdere publicaties.
Het kinderboek "Stap vooruit met een extra X" en het boek voor (jong) volwassenen: "Houd moed met een extra X" zijn te vinden en te bestellen via haar eigen website.

*****

In november 2011 publiceerde zij het boek 'Mijn extra X', waarvan binnenkort een 5e druk uitkomt.
Dit boek beschrijft haar levensverhaal over het omgaan met een extra X-chromosoom.

*****

In september 2012 publiceerde zij het kinderboek 'Een extra X in je genen'

Dit boek beschrijft haar kinderjaren, waarin ze ook vaak tegen muren opliep en niet begrepen werd door haar omgeving.

*****

In mei 2013 publiceerde ze een praktisch handboek, voornamelijk gericht op volwassenen, met als titel 'Houd moed' in de hoop dat velen dankzij dit boek verder komen in hun leven en ook mogen ervaren hoe het voelt om je vast te kunnen houden aan optimisme, positieve wendingen, doorzettingsvermogen, spiritualiteit en humor.

*****

In januari 2014 publiceerde ze een prentenboek over het hebben van een extra X-chromosoom, met als titel 'Meisje met een extra X'.

Dit boekje is voor-al voor een jong meis-je met een ex-tra x dat kor-te woor-den wil lezen

*****

In mei 2014 publiceerde ze een praktisch handboekje, speciaal voor kinderen geschreven, met als titel 'Stap vooruit'.

Met dit boekje geeft ze tips aan iedereen die dit boekje leest, die vol goede moed een 'Stap vooruit' wil (durven) zetten.
Ze weet zelf zo goed hoe het is om wel te willen maar niet te durven.


Spraak- en Taalproblemen bij Kinderen. Ervaringen en Inzichten.

Voor ouders die zich zorgen maken over de taal- en spraakontwikkeling van hun kind en hierover meer willen weten.
Daarnaast richt dit boek zich op ouders en hulpverleners van kinderen bij wie er al problemen zijn geconstateerd.

Het boek is een initiatief van verenigingen van ouders van slechthorende kinderen, kinderen met spraak- en taalproblemen en kinderen met motorische problemen.
www.ouders.nl


Leerboek Audiologie

Informatief boek over o.a. gehoorproblemen en de diagnostiek daarvan, uitgegeven door de NVA.
www.audiologieboek.nl


Breintjes van kleintjes

Wanneer is een kind extra ontvankelijk voor taal of muziek?
Kun je intelligentie ontwikkelen?
Waarom is het ene kind bang voor onbekenden, terwijl het andere kind er juist dol op is?
Wat is aangeboren en wat wordt bepaald door de omgeving?
Allemaal vragen waar "Breintjes van kleintjes" een antwoord op probeert te geven. Een interessant boek.
www.ouders.nl


Help, een druk kind

Sensorische integratie voor Ouders en hulpverleners.

Sensorische Integratie is ons vermogen om informatie uit onze omgeving te filteren, verwerken en gebruiken. Het geeft ons de mogelijkheid om adequaat op de eisen van de omgeving te reageren.
www.elseviergezondheidszorg.nl


Kind en epilepsie

Dit boek probeert een antwoord te geven op vragen waarmee mensen die betrokken zijn bij kinderen met epilepsie, maar ook de kinderen zelf, kunnen zitten.
www.ouders.nl


Kinderen en Pesten

Pesten hoort bij kinderen. Het zou niet zo moeten zijn, maar helaas komt het overal voor. De psycholoog Bob van der Meer schreef in zijn boekje "Kinderen en pesten" wat volwassenen ervan moeten weten en wat ze eraan kunnen doen.
www.ouders.nl


[LINKS]