Leerboek Audiologie

Het bevorderen van de kennisoverdracht over horen en niet goed horen en over de gevolgen daarvan voor het functioneren in het dagelijks leven is al 50 jaar een centrale doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA).

Het is niet goed mogelijk om met één geschreven boek al deze informatie op maat te verstrekken.
Door het benutten van de mogelijkheden die het Internet biedt wordt dat anders.
Iedereen heeft toegang tot dit leerboek en kan het op elk moment als informatorium en naslagwerk gebruiken.

In aanvulling op het boek heeft elk lid van de NVA de mogelijkheid, voor eigen inzicht of voor kennisoverdracht, gebruik te maken van de eveneens ter gelegenheid van het lustrum uitgegeven CD-ROM.
De visuele verduidelijking van de vaak ingewikkelde materie vormt een fraaie toelichting op de inhoud van het Nederlandse Leerboek Audiologie.

***


Meer informatie is te vinden op
www.audiologieboek.nl

[WELKOM] [Diversen] [Medisch Allerlei]