Aanmelden Contactgroep
Als je je aanmeldt bij onze contactgroep, houden wij je zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van het Triple-X Syndroom.

Je kunt er zeker van zijn dat wij zorgvuldig om zullen gaan met je gegevens.
Deze zullen nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen worden gedeeld.
 
Naam*
Straat
Postcode
Woonplaats
Emailadres*
Telefoonnummer
 
Verder willen we graag wat gegevens over degene die het Triple-X Syndroom heeft.
Naam
Als er een chromosoomonderzoek heeft plaatsgevonden, wat was daarvan de reden?
Wanneer werd de diagnose gesteld?
Geboortedatum


[WELKOM] [Aanmelden Contactgroep]