Marleen, geboren in 1990 en haar eigen presentatie over Triple-X
Diagnose na een vruchtwaterpunctie.
Marleen weet zelf sinds haar 17e (2007) dat ze het Triple-X Syndroom heeft.

Ze heeft een presentatie over het Triple-X Syndroom gemaakt als eindopdracht voor haar VMBO examen.
Daarvoor heeft ze o.a. een aantal interviews afgenomen en haar eigen ervaringen verteld.

Marleen heeft ons toestemming gegeven haar presentatie te publiceren op de website.


Marleen zou het leuk vinden om reacties te ontvangen.
Als U onze contactgroep een berichtje stuurt, zorgen wij ervoor dat zij uw reactie ontvangt.

[WELKOM] [ERVARINGS-VERHALEN]