Nederlandstalige Emailgroep
Contactgroep Triple-X Syndroom heeft een algemene Nederlandstalige Emailgroep via Yahoo.

Deze groep is bestemd voor Nederlandstalige ouders van meisjes/vrouwen met het Triple-X Syndroom, ouders die in verwachting zijn van een dochter met het Triple-X Syndroom, andere familieleden, meisjes/vrouwen die dit syndroom zelf hebben en anderen die (beroepsmatige) interesse in dit syndroom hebben.

Het is een besloten groep, dat wil zeggen dat na aanmelding bepaald wordt of toetreding tot deze mailgroep mogelijk is.

Het doel is om met elkaar in contact te kunnen komen, ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en vragen te beantwoorden.


[WELKOM] [Diversen] [Lotgenotencontact via Internet in het Nederlands]