CogMed Werkgeheugentraining
Hierbij informatie over de Cogmed werkgeheugentraining, die ook voor een aantal meisjes met het Triple-X Syndroom goede resultaten zou kunnen bieden.

SPIL

Samenwerking in Psychodiagnostiek en Intensieve behandeling bij Leer- en gedragsproblemen.

Chantal Engbers en Hanny van der Schoot van SPIL zijn beiden geregistreerd NVO Orthopedagoog Generalist met de diagnostiek aantekening. Daarnaast zijn zij geregistreerd bij de LBRT en bij de NVPA.

CogMed Training is een training die werkgeheugencapaciteit vergroot wat invloed heeft op de aandacht en concentratie, snellere informatieverwerking en adequater gedrag.

Er is in 2010 een pilot van start gegaan met deze Cogmedtraining.
Met deze training kan het werkgeheugen worden vergroot, iets waar meisjes met Triple-X zeker ook baat bij kunnen hebben. Een paar meisjes uit onze contactgroep zijn met deze training bezig (2010) en hebben hiermee goede vooruitgang geboekt.

De UVIT vergoedt deze werkgeheugentraining volledig (op een eigen bijdrage van € 80,= na) en dat is een enorme doorbraak, vanwege de hoge kosten die er normaalgesproken mee gepaard gaan.

Om een paar reacties na de training te noemen:
  • Ik kan topo in een dag geleerd krijgen en voorheen deed ik er een week over.
  • Ik kan nu de taken af krijgen.
  • Ik kan instructies onthouden.
  • Ik kan tijdens het bridgen alles veel beter onthouden.
  • Mijn kind reageert adequaat op hetgeen ik hem vraag.
  • Tijdens het spellen valt op dat zij de regels beter toepast.
  • Hij zit eindelijk stil aan tafel tijdens het eten.
  • Ze ruimt alles veel beter op.

De intake wordt in Vught of in Hedel gedaan, maar de training zelf kan thuis op de computer gedaan worden.
Het is dus niet nodig in de buurt van 's Hertogenbosch te wonen.

De training duurt vijf/zes weken, vijf dagen in de week ongeveer een half uur tot een uur en vraagt begeleiding van een van de ouders en/of leerkracht. Geregeld wordt een school betrokken bij de training maar de voorkeur gaat uit naar een training in de thuissituatie waarbij de school/werkgever tijd vrijgeeft om de training te kunnen volgen.
Het is tenslotte een win-win situatie!!

Hanny & Chantal zijn Cogmedcoach en begeleiden het hele traject.

Heb je / Heeft je kind/kennis/familielid/leerling etc. problemen met bv. het geheugen, werktempo, concentratie, vasthouden van informatie, adequaat reageren op instructies kijk dan eens op de site www.beterbrein.nl en schrijf je rechtstreeks in BIJ CHANTAL of BIJ HANNY.

drs. Chantal Engbers
Taalstraat 89
5261 BB Vught
073 - 684 13 10
email Chantal Engbers

drs. Hanny van der Schoot
Boterbloemstraat 13
5321 RP Hedel
tel. 073 599 5780
email Hanny van der Schoot

Hanny & Chantal hebben een presentatie voor ons verzorgd op de Triple-X contactdag in Bennekom in 2009.


[WELKOM] [Diversen] [Leren]