Belgische Artikelen
"Gedragsproblemen, executieve functievaardigheden, sociale ontwikkeling en sensorische prikkelverwerking bij meisjes met 47,XXX-syndroom".

Dit artikel is geschreven n.a.v. een onderzoek op een kleine groep Belgische meisjes met Triple X.
De onderzoeksgroep bestond uit zeven meisjes tussen de 3 en 14 jaar.
Ook de ouders van de meisjes werden in het onderzoek als informanten betrokken. Dit onderzoek vond plaats vanuit samenwerking met het Centrum Menselijke Erfelijkheid te Leuven.


[ARTIKELEN]