Websites ter bevordering leesvaardigheid
www.ralfilezen.nl
RALFI is een programma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig te traag blijven lezen.
RALFI is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen.

www.eenvoudigcommuniceren.nl
Uigeverij van makkelijk te lezen boeken en kranten in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Speciaal voor jongeren en volwassen die niet zo sterk zijn in lezen.

www.sevendays.nl
Een erg leuke en informatieve krant voor kinderen en jong volwassenen.

[WELKOM] [Diversen] [Leren]