XY Symposium ***2015***
SYMPOSIUM X en Y CHROMOSOOM VARIATIES
"Diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblemen"


Vrijdag 18 september 2015
NBC Congrescentrum Nieuwegein Nederland


We hopen binnenkort een uitgebreider verslag en/of foto's van deze dag te publiceren.
Wel kunnen we melden dat de opkomst t.b.v. het Triple X Syndroom het grootst was. Er waren zelfs een aantal Belgische leden vanuit ons netwerk gekomen!
Naast XXX waren er deelnemers verbonden aan XXY, XXYY en XYY aandoeningen.
Voor ons en onze leden was het, naast veel informatie opdoen en elkaar te ontmoeten, een unieke gelegenheid om de specialisten en Dr Nicole Tartaglia persoonlijk te spreken.
Drs Maarten Otter was ook aanwezig deze dag.

Het toegepaste theater heeft prachtige sketches opgevoerd, allen geïnspireerd op de persoonlijke verhalen die dag.

Thea en IdaUpdate 2016
Op 18 september 2015 vond het Symposium X- en Y Chromosoomvariaties plaats in Nieuwegein. Naar aanleiding hiervan schreef de organisator, Stichting To-Mpower, een verslag.
In dit artikel een kort verslag van de dag en informatie over het Ambulatorium.


De presentaties van de sprekers zijn opgenomen op video.
Geïnteresseerden kunnen hier toegang voor vragen via Stichting To-Mpower (zie artikel).


[WELKOM]