Wetenschappelijk Onderzoek 2015 MaastrichtUPDATE 20-04-2016
Het onderzoeksteam is nog op zoek naar deelneemsters die (bijna) 18 jaar of ouder zijn.
Daarnaast zoeken ze nog controle proefpersonen.

Sommige vrouwen met Triple-X nemen zelf een vriendin mee die als controleproefpersoon mee doet.
Ze doen vooral psychologisch onderzoek en maken een hersenscan.
Reiskosten worden vergoed en als blijk van waardering ontvangen de deelnemers een IRIS-cheque.
Deelnemers vanuit België zijn ook van harte welkom !!!
Voorwaarde is dat men zich goed verstaanbaar kan maken in de Nederlandse taal en vice versa.

Bij het onderzoek is naast drs. Maarten Otter (rechts op de foto) nog een aantal anderen betrokken: (van links naar rechts) Kim Verschuuren - medisch studente, daarnaast Truda Driesen - research coördinator en Tiana Raskin - studente psychologie.
De wetenschappelijke leiding is in handen van prof. dr. T. van Amelsvoort - psychiater en prof. dr. C. Stumpel - klinisch geneticus.

UPDATE 23-12-2015
Na een eerste inventarisatie van de aanmeldingen zijn vorige week de eerste deelnemers gescand.
Naast een hersenscan wordt er bloed onderzocht en volgen er verschillende psychologische testen.

DEELNAME IS NOG STEEDS MOGELIJK !!!
Elke (jonge)dame die wenst deel te nemen kan worden gevraagd een vrouwelijke proefpersoon als controlegroepslid mee te nemen. In het belang van het gehele onderzoek kan dit geen familielid betreffen en is een zelfde leeftijdscategorie zeer wenselijk


*****

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VOOR VOLWASSEN VROUWEN MET TRIPLE X SYNDROOM

*****

Drs. M.Otter en prof. dr.T.van Amelsvoort, beiden psychiater en verbonden aan de afdeling psychiatrie van de School for Mental Health and Neuroscience (MHeNS) van de universiteit Maastricht, willen gaan onderzoeken hoe volwassen vrouwen met Triple X syndroom functioneren.

Het komt nog geregeld voor dat artsen en psychologen niet goed weten wat ze aan moeten met de hulpvragen van volwassen vrouwen met Triple X syndroom.
Er zijn zelfs artsen die het bestaan van beperkingen op grond van Triple X syndroom ontkennen.
Zodoende krijgen vrouwen met Triple X syndroom soms niet de juiste ondersteuning.

Deelname aan dit onderzoek kan als je 18 jaar of ouder bent mét maar ook zonder het Triple X Syndroom.
Er is namelijk ook een controlegroep nodig om de onderzoeksresultaten mee te vergelijken.

Drs. Maarten Otter vertelt erover in dit YouTube filmpje

We hopen dat een ieder die dit ziet zoveel mogelijk vrouwen weet te bereiken en te enthousiasmeren om mee te doen.
ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT !!!!!!!!!!

Via onderstaande links vind je meer informatie over het onderzoek en hoe je deel kunt nemen.
Ook staan hier de contactgegevens van Drs. Otter.


Meer over Drs Maarten Otter en Prof. dr. van Amelsfoort:


 


Meer informatie over Prof. dr. T.A.M.J. van Amelsvoort

Dit onderzoek is in samenwerking met:

Prof. dr. Connie T.R.M. Stumpel, Hoogleraar Klinische Genetica, in het bijzonder voor de syndroomdiagnostiek en specifieke ontwikkelingsstoornissen.
Zij is verbonden aan het Maastricht UMC+.
Meer informatie over Prof. dr. Connie T.R.M. Stumpel

Prof. dr. R. Didden, bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan het Behavioural Science Institute en vakgroep Orthopedagogiek.
Als GZ psycholoog bij Trajectum is hij eveneens een collega van Drs Maarten Otter.
Meer informatie over Prof. dr. R. Didden

[WELKOM] [Wetenschappelijke Onderzoeken NL]