Vroege sociale ontwikkeling van kinderen met een extra X of Y chromosoom 2016-2022In het onderzoek zullen kinderen van 1 tot 6 jaar gevolgd worden om vroege signalen van problemen in de sociale ontwikkeling op te sporen. In het onderzoek zullen biomarkers - zoals eyetracking en hartslag - ingezet worden om sociale, emotionele en gedragsproblemen van kinderen te begrijpen. Omdat ongeveer 1 op de 1000 kinderen geboren wordt met een extra X of Y chromosoom, kan inzicht in de onderliggende mechanismen van sociale gedragsproblemen helpen om te begrijpen welke van deze kinderen het meeste risico lopen in hun ontwikkeling en hoe we hen het beste kunnen ondersteunen.

De kennis uit het wetenschappelijk onderzoek zal verbonden worden met de klinische praktijk in het nieuwe TRIXY (TRIsomie van de X en Y chromosomen) Expertisecentrum.

Sophie van Rijn ontvangt Vidi voor onderzoek naar kinderen met extra X of Y chromosoom
Onderzoeker Sophie van Rijn uit de groep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen heeft Vidi van 800.000 euro ontvangen uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor haar onderzoeksproject naar de sociale ontwikkeling van jonge kinderen met een extra X of Y chromosoom.

Meer over Sophie van Rijn

5 jaar onderzoek
Vidi-subsidies gaan naar excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Deze wetenschappers behoren tot de beste van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen ze vijf jaar lang onderzoek doen naar het onderwerp dat ze hebben ingediend. Het te ontvangen bedrag is maximaal 800.000 euro.

Van de 87 Vidi-onderzoekssubsidies die NWO heeft toegekend, gaan er dit keer 11 naar Leiden. Dat is ruim 12 procent van de gehonoreerde aanvragen.

[WELKOM] [Wetenschappelijke Onderzoeken NL]