Vroege sociale ontwikkeling van kinderen met een extra X of Y chromosoom 2016-2022In het onderzoek zullen kinderen van 1 tot 6 jaar gevolgd worden om vroege signalen van problemen in de sociale ontwikkeling op te sporen. In het onderzoek zullen biomarkers - zoals eyetracking en hartslag - ingezet worden om sociale, emotionele en gedragsproblemen van kinderen te begrijpen. Omdat ongeveer 1 op de 1000 kinderen geboren wordt met een extra X of Y chromosoom, kan inzicht in de onderliggende mechanismen van sociale gedragsproblemen helpen om te begrijpen welke van deze kinderen het meeste risico lopen in hun ontwikkeling en hoe we hen het beste kunnen ondersteunen.

De kennis uit het wetenschappelijk onderzoek zal verbonden worden met de klinische praktijk in het nieuwe TRIXY (TRIsomie van de X en Y chromosomen) Expertisecentrum.

Update maart 2017

Op 1 januari 2017 zijn Nienke Bouw en Kimberly Kuiper aangesteld als onderzoekers in opleiding binnen het TRIXY Expertisecentrum. Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd, zullen zij wetenschappelijk onderzoek doen naar de ontwikkeling van kinderen met een extra X of Y chromosoom, ookwel de TRIXY studie genoemd. Deze studie zal zich richten op jonge kinderen, tussen de 1 en 6 jaar, en hun ouders.

Onze onderzoekers zijn geïnteresseerd in hoe deze jonge kinderen zich ontwikkelen en welke risico’s in de ontwikkeling kunnen voorkomen. Inmiddels zijn zij al twee maanden hard aan het werk om het onderzoek meer vorm te geven. Zo zijn zij o.a. bezig met het verzamelen van onderzoeksmaterialen, het volgen van trainingen, en het ontwikkelen van educatief materiaal voor ouders van kinderen met een extra X– of Y-chromosoom.

De verwachting is dat in de zomer van 2017 de inclusie van deelnemers opgestart zal zijn. Heeft u interesse in deelname of wilt u meer weten? Neem dan contact op via de website van het TRIXY Expertisecentrum

Sophie van Rijn ontvangt Vidi voor onderzoek naar kinderen met extra X of Y chromosoom
Onderzoeker Sophie van Rijn uit de groep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen heeft Vidi van 800.000 euro ontvangen uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor haar onderzoeksproject naar de sociale ontwikkeling van jonge kinderen met een extra X of Y chromosoom.

Meer over Sophie van Rijn

5 jaar onderzoek
Vidi-subsidies gaan naar excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Deze wetenschappers behoren tot de beste van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen ze vijf jaar lang onderzoek doen naar het onderwerp dat ze hebben ingediend. Het te ontvangen bedrag is maximaal 800.000 euro.

Van de 87 Vidi-onderzoekssubsidies die NWO heeft toegekend, gaan er dit keer 11 naar Leiden. Dat is ruim 12 procent van de gehonoreerde aanvragen.

Update mei 2019
Deze zomer sluit de mogelijkheid tot deelname aan dit onderzoek.
Het verzamelen en analyseren van alle gegevens duurt de nodige tijd eer er een artikel over geschreven kan gaan worden.

De voorkeur bij aanmelding gaat nu uit naar kinderen met een extra x tussen de 1-2 jaar. Natuurlijk zijn kinderen met en zonder een extra x chromosoom tot 6 jaar eveneens welkom.

[WELKOM] [Wetenschappelijke Onderzoeken NL]