TriXY Expertisecentrum
Het TRIXY Expertisecentrum biedt zorg en ondersteuning voor ouders, kinderen, jeugdigen, volwassenen tot 21 jaar en professionals.

Wat zij voor u kunnen doen is verschillend afhankelijk van wie u bent of wat uw vraag is.
Kies via deze link wat het beste bij u past.

Multidisciplinaire aanpak
Bij het spreekuur van het Ambulatorium werken Klinisch (neuro)-psychologen en GZ psychologen die veel verstand hebben van de neuro cognitieve- en sociaal-emotionele gevolgen die kunnen horen bij kinderen en adolescenten met X en Y- chromosoom variaties.
Dit spreekuur werkt natuurlijk nauw samen met de onderzoeksafdeling Neuropedagogiek zodat ze altijd gebruik kunnen maken van de laatste kennis op dit gebied.

Team van wetenschappers
Het team van wetenschappers binnen TRIXY zorgt ervoor dat belangrijke kennis verzameld wordt over kwetsbaarheden bij deze kinderen, met name op het gebied van de cognitieve, emotionele, en sociale ontwikkeling, in relatie tot risico op gedragsproblemen. Deze kennis hebben ze nodig om vroege signalen van risico’s in de ontwikkeling eerder te kunnen herkennen, beter in staat te zijn om kwetsbare kinderen gericht te ondersteunen in hun ontwikkeling, en nieuwe interventies te ontwikkelen die optimaal aansluiten bij wat kinderen met deze trisomieën nodig hebben.

Diagnostiek, begeleiding en behandeling op maat
Psychologisch onderzoek geeft inzicht in hoe een kind functioneert in relatie tot zijn/haar klachten en diagnose. Bij het kind wordt een intelligentie onderzoek gedaan, alsook een neuropsychologisch onderzoek gericht op geheugen, aandacht, ruimtelijke inzicht, planning en organisatie, taal, emotie en sociale informatieverwerking. Ook laten ze door de ouders en leerkracht vragenlijsten invullen die een goed beeld geven van hoe het kind thuis en op school functioneert. Er wordt een uitgebreid verslag gemaakt met concrete adviezen dat vervolgens met ouders wordt besproken. Eventueel kan daarna een gesprek op school plaatsvinden.

Tenslotte kunt u bij de kinderarts van het LUMC terecht voor diagnostiek en behandeling van problemen in de lichamelijke groei en ontwikkeling.
Hier wordt u ook medische zorg aangeboden op het gebied van endocrinologie, mond/ kaak problemen, en de motorische ontwikkeling

Wanneer kunt u contact opnemen?
U kunt bij hen terecht als u vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind in de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Om de ontwikkeling van uw kind optimaal te kunnen ondersteunen, is het belangrijk om begeleiding en interventie zo vroeg mogelijk te starten; daarvoor is het gewenst om de ontwikkeling van uw kind al vanaf jonge leeftijd te monitoren.

Vergoeding
Op basis van onze afspraken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn verwijzingen door artsen uit heel Nederland geldig. Iedereen heeft recht op vergoeding, ook als u buiten de regio Leiden woont.

Wilt u zichzelf of uw kind aanmelden?
Als u op zoek bent naar zorg voor uzelf of uw kind, dan kunt u contact opnemen met het TRIXY Spreekuur op het Ambulatorium.

TriXY Expertisecentrum op Linkedin
Op deze site worden zeer regelmatig laatste nieuwsfeiten gepubliceerd.
www.linkedin.com

[WELKOM]