ANDERE INTERESSANTE WEBSITES
Dit zijn Nederlandstalige websites die, op enige manier, van belang kunnen zijn in Uw zoektocht naar antwoorden.

*****

www.ralfilezen.nl
RALFI is een programma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig te traag blijven lezen.
RALFI is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen.

De website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Geeft veel informatie over o.a. Taal-Spraakstoornissen.
Adressenlijst voor Logopedisten bij U in de buurt:
www.nvlf.nl

FENAC
Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

Voor ZORG BIJ SPRAAK- EN TAALONTWIKKELINGSPROBLEMEN
Audiologische centra doen ook onderzoek bij kinderen met spraak- en taalproblemen. Tevens vindt advisering en begeleiding plaats.
www.fenac.nl

www.ac-eindhoven.nl
Website met Auditieve Training, allereerst gericht op slechthorende kinderen en kinderen met spraak en taal problemen, van globaal 4-7 jaar.

www.sensomotorische-integratie.nl
Een website, opgezet door een ergotherapeute, met spelletjes, activiteiten en adviezen over sensomotorische integratie.

Website van Ouders Online met beschrijvingen van ontwikkelingsfases in baby-peuter-kleuter en kindertijd;
boekbesprekingen over o.a. Taal- en Spraakstoornissen.
www.ouders.nl

Website van Balans; Landelijke Vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.
www.balansdigitaal.nl

Voorlichtingswebsite over prenatale diagnostiek.
europe.obgyn.net

Website voor lange mensen.
www.langzijn.nl

Website van De Klub Lange Mensen die zich inzet voor het behartigen en bevorderen van de belangen van de lange mensen in de ruimste zin van het woord.
www.klublangemensen.nl

Website over Leerlinggebonden Financiering: De Rugzak.
www.oudersenrugzak.nl

De Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO)
www.stibco.nl

[LINKS]