ANDERE INTERESSANTE WEBSITES
Dit zijn Nederlandstalige websites die, op enige manier, van belang kunnen zijn in Uw zoektocht naar antwoorden.

*****

www.ralfilezen.nl
RALFI is een programma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig te traag blijven lezen.
RALFI is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen.

www.eenvoudigcommuniceren.nl
Uigeverij van makkelijk te lezen boeken en kranten in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Speciaal voor jongeren en volwassen die niet zo sterk zijn in lezen.

www.sevendays.nl
Een erg leuke en informatieve krant voor kinderen en jong volwassenen.

De website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Geeft veel informatie over o.a. Taal-Spraakstoornissen.
Adressenlijst voor Logopedisten bij U in de buurt:
www.nvlf.nl

FENAC
Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

Voor ZORG BIJ SPRAAK- EN TAALONTWIKKELINGSPROBLEMEN
Audiologische centra doen ook onderzoek bij kinderen met spraak- en taalproblemen. Tevens vindt advisering en begeleiding plaats.
www.fenac.nl

www.ac-eindhoven.nl
Website met Auditieve Training, allereerst gericht op slechthorende kinderen en kinderen met spraak en taal problemen, van globaal 4-7 jaar.

www.sensomotorische-integratie.nl
Een website, opgezet door een ergotherapeute, met spelletjes, activiteiten en adviezen over sensomotorische integratie.

Website van Ouders Online met beschrijvingen van ontwikkelingsfases in baby-peuter-kleuter en kindertijd;
boekbesprekingen over o.a. Taal- en Spraakstoornissen.
www.ouders.nl

Website van Balans; Landelijke Vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.
www.balansdigitaal.nl

Voorlichtingswebsite over prenatale diagnostiek.
europe.obgyn.net

Nederlandstalige website over erfelijkheid bij de mens
en erfelijkheidsadvies.

www.nav-vkgn.nl

Adressenlijst Klinisch Genetische Centra
www.nav-vkgn.nl/diagnostiek

www.ikbenverlegen.nl

Website voor lange mensen.
www.langzijn.nl

Website van De Klub Lange Mensen die zich inzet voor het behartigen en bevorderen van de belangen van de lange mensen in de ruimste zin van het woord.
www.klublangemensen.nl

MSN groep, speciaal voor lange kinderen
groups.msn.com

Website over Leerlinggebonden Financiering: De Rugzak.
www.oudersenrugzak.nl

De Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO)
www.stibco.nl

[LINKS]