Verkleinde afmeting van de Amygdala in individuen met 47,XXY en 47,XXX karyotypes
Auteur(s): Patwardhan AJ, Brown WE, Bender BG, Linden MG, Eliez S, Reiss 2001

Deze vertaling betreft alleen de inleiding en is gemaakt op 27 juni 2004 door Ida Bakker.


Amygdala:= coördinatiecentrum van de acties van het autonome (automatisch gestuurde lichaamsfuncties) en endocriene (hormonale) systeem, betrokken bij emoties.

Het bestaan van 47,XXX en 47,XXY karyotypes, gevonden in cytogenetische screening studies van individuen met schizofrenie, heeft ondersteuning geboden aan het verhoogde risico op psychiatrische aandoeningen bij mannen en vrouwen met geslachtschromosomale aneuploidy (GCA).

Mesiaal temporale lob structuren, inclusief de amygdala en de hippocampus, worden verdacht van associatie met afwijkingen in humeur en gedrag van mensen en in de neurobiologie van schizofrenie.

Deze studie richt zich op de variaties in volume van de mesiaal temporale lob structuren bij mannen en vrouwen met GCA.
Gebruikmakend van een ongeselecteerde geboortegroep met GCA en een MRI scan, onderzochten we de neuro-anatomische consequenties van een vermeerdering van het X chromosoom bij de vormleer van de amygdala en de hippocampus.
Regionale en totale hersenvolumes zijn gemeten bij 10 onderwerpen met 47,xxy en 10 onderwerpen met 47,XXX, en met 20 euploidiën in de controlegroep.
Amygdala volumes waren beduidend kleiner in mannen met 47,XXY, vergeleken met de mannen in de controlegroep, terwijl de afname bij vrouwen met 47,XXX niet zoals voorspeld was.

Hippocampus volumes waren behouden in beide groepen, in vergelijking met hetzelfde geslacht in de controlegroep. Langere studies op GCA individuen lieten zien dat een verhoogde kans bestaat op milde psychopathologie en gedragsproblematiek in mannen met 47,XXY en onomwonden meer psychiatrische ziektes bij vrouwen met 47,XXX, in vergelijking met de controlegroep.
De verandering in amygdala volumes bij individuen met een vermeerdering X chromosomen kan een neuro-anatomische ondergrond voor deze bevindingen verschaffen.


Click op deze link voor meer info over de amygdala:http://nl.wikipedia.org/wiki/Amygdala

Bron:
Reduced size of the amygdala in individuals with 47,XXY and 47,XXX karyotypes.
Patwardhan AJ, Brown WE, Bender BG, Linden MG, Eliez S, Reiss

Stanford Psychiatry Neuroimaging Laboratory, Departemant of Psychiatry Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine, Stanford, California 94305-5719, USA.

Am J Med Genet. 2002 Jan 8;114(1):93-8


Hyperlinks: http://www3.interscience.wiley.com

[ARTIKELEN] [Amerikaanse Artikelen]