Psycho-sociale vorming van niet-geselecteerde jongvolwassenen met geslachtschromosoomafwijkingen.
Auteur(s): Bruce Bender, Robert Harmon, Mary Linden, Becki Bucher-Bartelson en Arthur Robinson. 1999

Deze vertaling betreft alleen de samenvatting en is gemaakt door Ida Bakker op 13 juni 2004.

*****


Hoe werd deze studie gedaan?
Deze studie is gerelateerd aan dezelfde groep meisjes als in het vorige artikel-11/40.000 deelnemende zwangerschappen positief getest op 47,xxx in Denver.
Gedurende de tijd van deze studie waren de betrokken vrouwen tussen 22 en 26 jaar oud.

Informatie is op 3 manieren verkregen:

1) psychologische testen

2) een psychiatrisch interview

3) eigen verslag vraagstellingenWat liet deze studie zien?
De studie gaf aan dat vrouwen met 47,xxx lager scoorden op een IQ test in verhouding met normale vrouwen in de onderzochte deelnemers.
De studie gaf ook aan dat deze vrouwen lager scoorden op de "Global Assessment of Functioning", een meting van het beschikken over aanpassingsvermogen binnen familie en sociale relaties, het reactievermogen op de problemen van het dagelijkse leven en het omgaan met hun eigen zwakke en sterke eigenschappen.
Zowel de vrouwen als de psychiatrische interviews gaven aan dat het "sociale aanpassingsvermogen" verminderd was bij 47,xxx vrouwen.
5 van de 11 onderzochte vrouwen maakten hun voortgezet onderwijs af, 2 studeerden verder en wisten het eerste jaar van de Universiteit te behalen.
8 van deze vrouwen werden zelf ook zwanger.


Wat betekent dit voor mijn kind?
Wat deze studie lijkt te suggereren is dat bij de gemiddelde 47,xxx vrouw, een aanwezigheid van milde psychologische en sociale problemen te zien is.
Wat deze studie niet laat zien is hoe belangrijk de ouderlijke invloed is in de uiteindelijke ontwikkeling van een kind met 47,xxx.
Het 47,xxx syndroom biedt kans op spraak- en taalproblemen, leerachterstanden en neuro-motorische tekortkomingen, welke uiteindelijk kunnen leiden tot een verminderd psycho-sociaal aanpassingsvermogen, voornamelijk tijdens de adolescentie.
Duidelijk is wel, hoe dan ook, dat goed ouderschap en een aanmoedigend thuisfront een bepalende factor blijft in een positief resultaat, of uw kind nu wel dan niet 47,xxx heeft.


Bron:
Psychosocial Competence of Unselected Young adults With Sex Chromosome Abnormalities
Bruce Bender, Robert Harmon, Mary Linden, Becki Bucher-
Bartelson and Arthur Robinson.

American Journal of Medical Genetics. 88: 200-206 1999

Hyperlinks:
http://www.triplo-x.org/doc.asp?document_id=1695

[ARTIKELEN] [Amerikaanse Artikelen]