Van adolescentie naar vroegvolwassenheid : het aanpassingsvermogen en de psyche van 47,xxx vrouwen
OrigineleTitel:
De overgang van adolescentie naar vroegvolwassenheid : het aanpassingsvermogen en de psychiatrische gesteldheid van vrouwen met 47, xxx.

Auteur(s): Robert Harmon, Bruce Bender, Mary Linden en Arthur Robinson. 1998


Deze samenvatting van het artikel is vertaald door Ida Bakker op 14 juni 2004

*****


Hoe is deze studie gedaan?
Wederom is deze studie gebaseerd op de Denver Study Group.
De 11 betrokken meisjes en 9 syndroomvrije zusjes zijn ondervraagd door een kinderpsychiater die niet wist welke van deze meisjes 47,xxx hadden.
Al deze meisjes werden geëvalueerd op 4 algemene gebieden: relatie's, mate van zelfvertrouwen, seksuele geaardheid en voorkeur, en draagkracht naar stress.

Wat liet deze studie zien?
Deze studie liet zien dat de meisjes met 47,xxx minder goed aangepast waren, tijdens zowel hun tienerjaren als in hun volwassen jaren, en dat ze hun leven als meer stressvol omschreven.
Gemiddeld genomen ondervonden ze meer werk-, sociale- en relatieproblemen dan hun zusjes.
Ze lieten ook een grotere waarschijnlijkheid zien om een psychiatrische diagnose gesteld te krijgen.

Er zijn geen verschillen gevonden tussen de twee groepen aangaande leeftijd t.a.v. een eerste seksuele ervaring, aantal huwelijken, aantal zwangerschappen en het totale aantal kinderen.
De 47,xxx vrouwen die bestudeerd zijn leken meer voortplantingsmoeilijkheden te ervaren, inclusief één geval van wiegendood en twee hadden 2 of meer therapeutische abortussen ondergaan, maar dit is niet beschouwd als statistisch belang en kan net zo goed een toevalligheid zijn. (advies: zoek hier niet teveel achter)


Wat betekent dit voor mijn kind?
Dit artikel levert u twee onderdelen aan informatie die ik graag met u wil delen:

1)De meeste van hen (47,xxx vrouwen) zijn zelfstandig en functioneren redelijk goed, al is dit minder goed dan hun zusjes.
Eerdere onderzoeksrapporten waren geneigd te doen denken dat ernstige psychopathologie en a-sociaal gedrag gekoppeld was aan geslachtschromosomale aandoeningen.

Echter, deze lange termijnstudie, tezamen met andere heeft doen rechtzetten dat zulke extreme uitkomsten erg zeldzaam zijn en dat de verscheidenheid in gedragskenmerken veel breder is dan oorspronkelijk verondersteld werd.


2) Behandelingsplannen moeten, zoals altijd, gebaseerd zijn op het evalueren en beoordelen van iemands persoonlijke sterke kanten en zwakheden.

Er mag onder geen enkele voorwaarde aangenomen worden dat het genetische effect, wat benadrukt wordt door het betrokken aangedane chromosoom, onveranderlijk is door hetzij psychiatrische behandeling dan wel spraaktherapie en onderwijsgerichte remedial teaching (leerprobleembegeleiding).

De aanwezigheid van zoveel verscheidenheid onder vrouwen met 47,xxx laat zien hoe enorm veel invloed het gezin/familie en het sociale leefklimaat kan hebben op hoe deze vrouwen zich ontwikkelen, hoe ze omgaan met en hoe ze zich aanpassen in de maatschappelijke wereld.


Bron
Transition From Adolescence to Early Adulthood: Adaption And Psychiatric Status of Women WIth 47, XXX
Robert Harmon, Bruce Bender, Mary Linden and Arthur Robinson.

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.
37(3). March 1998.


Hyperlinks:
http://www.triplo-x.org/doc.asp?document_id=1696

[ARTIKELEN] [Amerikaanse Artikelen]