Mondelinge en ruimtelijke verwerkingsefficiency in 32 kinderen met geslachtschromosoomafwijkingen
Auteur(s): Bender B.G, Linden M.G., RObinson A. 1989

Vertaling van de samenvatting door Ida Bakker op 20-2-2006.

*****


Samenvatting
De ruimtelijke en taalkundige verwerkingsefficiency werd geëvalueerd in zestig 8 tot 18-jaar-oude kinderen, met inbegrip van dertien 47, XXY jongens, elf 47, XXX meisjes, zes meisjes met 45, X, twee meisjes met 46, X, Xq -, en 28 chromosomaal normale controles.

De resultaten wezen erop dat 47, XXX meisjes beduidend lager presteerden dan de controlegroep op alle vier cognitieve tests.
De scores van de X monosomygroep waren verminderd op beide ruimtelijke inzichtstests, één vereisend snelle informatieverwerking en één zonder tijdslimiet, welke met vorige rapporten van tekorten in ruimtelijk denken bij deze groepering verenigbaar is.

De X monosomymeisjes hadden ook moeite met voltooien van de hoge efficiency maar niet van de lage efficiency mondelinge tests.

De scores in de groep 47, XXY verschilden niet van de controlegroep op ruimtelijke inzichttest nog op de lage efficiency mondelinge taak.
Wanneer vereist werd om snel mondelinge informatie vanuit het geheugen te krijgen waren de prestaties van deze jongens beduidend geschaad.

Deze bevindingen bevestigen vroegere rapporten van belemmerd vloeiend spreken in deze groepering.
Dit tekort in het vermogen om informatie snel te verwerken schijnt 47,XXY jongens en X monosomy meisjes van hun chromosomaal “normalen” te onderscheiden en stelt voor dat aanpassingen in hun leerproces zouden moeten worden geïntroduceerd en extra tijd toe te staan om het werk te leren en te voltooien.


Bron
Verbal and spatial processing efficiency in 32 children with sex chromosome abnormalities.
Pediatr. Res.1989 Jun;25(6):577-9.

National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine, Denver, Colorado 80206.

Hyperlinks http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?

[ARTIKELEN] [Amerikaanse Artikelen]