Grof- en fijnmotorische ontwikkeling bij 45,X en 47,XXX meisjes
Auteur(s): JA Salbenblatt, DC Meyers, BG Bender, MG Linden en A Robinson. 1989

Deze vertaling betreft alleen de inleiding van het volledige artikel en is gemaakt op 23 juni 2004 door Ida Bakker.

*****


Inleiding
Neuromusculaire deficiënties zijn beschreven in 47,XXY en 47,XYY jongens, maar grof- en fijnmotorische ontwikkeling bij meisjes met een geslachtschromosomale aneuploidy zijn nog nooit uitgebreid bestudeerd.

Éénentwintig voorgeleiden in de leeftijd van 8 tot 19 jaar, geïdentificeerd tijdens een screening van nieuwgeborenen met 45,X, 47,XXX of 45,X mozaïekpatroon, en 11 meisjes vanuit de controlegroep zijn geëvalueerd door een fysiotherapeut die niet op de hoogte was van hun genetische constitutie.

Bruininks-Oseretsky Test
De Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP) is toegepast en de kwaliteit van de neuromusculaire functies was de hoofdlijn in het onderzoek.
De 45,X en de 47,XXX voorgeleiden lieten zowel grof- als fijnmotorisch disfunctioneren zien met 12 van de 15 BOTMP overeenkomstige scores beneden de 10%.
De klinische hulpverlening bevestigde de BOTMP bevindingen, met 13 voorgeleiden die disfunctioneren van sensorische motoriek lieten zien.

Ontwikkelings- problematiek
Het pas laat voor het eerst zelfstandig gaan gelopen bevestigde de aanwezigheid van motorische ontwikkelingsproblematiek door de jaren heen.
Geslachtschromosomale mozaïkpatronen waren meer gelijk aan de meisjes in de controlegroep.
De grof- en fijnmotorische achterstanden werden vaak geassocieerd met ernstige taaldisfunctie wat vervolgens invloed had op schoolprestaties.

Hulpverlening
Reguliere ontwikkelingsgerichte hulpverlening voor kinderen met geslachtschromosomale aneuploidy, inclusief sensorisch motorische integratie zou een bijdrage leveren aan de opsporing van vroege ontwikkelingsachterstanden en het aandragen van de juiste interventie.


Bron
Gross and fine motor development in 45,X and 47,XXX girls.
JA Salbenblatt, DC Meyers, BG Bender, MG Linden and A Robinson.

National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine, Denver, CO 80206

Volume 84, Issue 4, pp. 678-682, 10-01-1989 by The American Academy of Pediatrics


Hyperlinks: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?

[ARTIKELEN] [Amerikaanse Artikelen]