Triple x syndroom
Ook bekend als:

Triplo x syndroom
47,xxx syndroom
47,xxx karyotype
47,xxx chromosomale constitutie
Trisomie x

Auteur(s): Genetic Information and Patient Services, Inc (GAPS)

Dit artikel is vertaald door Ida Bakker op 8 juni 2004.

*****


Omschrijving
Het Triple-X syndroom is een chromosoomafwijking dat alleen bij vrouwen voorkomt.

Vrouwen hebben normaliter twee X-chromosomen, diegenen met het triple-X syndroom hebben drie X-chromosomen (trisomie) in de kern van de lichaamscellen.

Symptonen en patronen
Er is geen specifiek patroon aan symptomen en stoornissen gevonden dat verbonden kan worden aan deze afwijkende chromosomale opmaak.

Menige XXX-vrouw schijnt geen of zeer weinig symptomen te hebben terwijl anderen verschillende afwijkingen kunnen vertonen.

Leren en intelligentie
Hoe dan ook, onderzoekers geven aan dat het Triple-X syndroom een vaak voorkomende oorzaak is van leermoeilijkheden en in het bijzonder van taalgerelateerd onvermogen (dyslexie) bij vrouwen.
Bewijs is geleverd dat XXX-vrouwen normale intelligentie bezitten maar hun IQ neigt lager te zijn dan die van hun broers en zussen.
Geestelijke achterstand komt zeldzaam voor.

Taal/motoriek
Peuters/kleuters en kinderen met Triple-X kunnen een vertraagde ontwikkeling hebben van sommige motorische vaardigheden en een achterstand in taal- en spraakontwikkeling.

Lengte
Betreffende vrouwen zijn vaak lang van postuur.

Sexualiteit/pubertijd
Ondanks dat seksuele rijping en vruchtbaarheid gewoonlijk normaal is, kunnen zich volgens de onderzoekers vertraagde puberteit en/of vruchtbaarheidsproblemen voordoen.
In enkele gevallen zijn er meldingen van lichamelijke afwijkingen zoals een relatief smal hoofd en "extra huidplooien" die de binnenkant van de ogen afschermen( epicanthale plooien)

Oorzaak
Het Triple-X syndroom is een gevolg van een ontwikkelingsstoornis van voortplantingscellen bij één van beide ouders.

Bron
Triplo X Syndrome

Genetic Information and Patient Services, Inc (GAPS)


Hyperlinks:
http://www.icomm.ca

Onze excuses voor deze niet werkende link door de "uit de lucht" gehaalde Icomm. site.
Een andere hyperlink hebben we niet kunnen herleiden.

[ARTIKELEN] [Amerikaanse Artikelen]