Neuropsychologische en functionele cognitieve vaardigheden bij 35 ongeselecteerde GCA volwassenen
Auteur(s): Bender BG, Linden MG en Harmon RJ. 2001

Vertaling van de samenvatting door Ida Bakker 24-01-2005

*****


Inhoud

Dit rapport presenteert gegevens ter vaststelling van de neuropsychologische en cognitieve vaardigheden bij een groep volwassenen met geslachtschromosomale afwijkingen, geïdentificeerd bij de geboorte door screening van 40.000 willekeurige nieuwgeborenen, tussen 1964 en 1974.(Dit rapport betreft de laatste fase van de 36 jarige Denver Study)

In alle 3 niet mozaïc groeperingen waren leesvaardigheden verminderd en de IQ’s waren gemiddeld meer dan 2 punten lager dan bij de controlegroep.

De 47, XXX vrouwen lieten de meeste tekortschieting zien, inclusief de lagere scores op vraagformulering en oplossingen bedenken.

45, X vrouwen lieten een vermindering in ruimtelijk denken zien en 47, XXY mannen in de mondelinge verwerkingsvaardigheden.

Er zijn geen lagere scores gevonden in de vrouwelijke mozaïc groep.

Duidelijke verscheidenheid in scores werd bij alle groepen gevonden; sommige deelnemers waren niet in staat een baan te behouden terwijl anderen hun voortgezette onderwijs hebben afgemaakt en professioneel aan het werk zijn.


Bron Origineel artikel:
Neuropsychological and functional cognitive skills of 35 unselected adults with sex chromosome abnormalities
Bender BG, Linden MG en Harmon RJ.

Department of Pediatrics, National Jewish Medical and Research Center, Denver, Co.

Am J Med Genet. 2001 Sept 1; 102(4): 309-13

Hyperlinks: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?

[ARTIKELEN] [Amerikaanse Artikelen]