Leermoeilijkheden bij kinderen met de anomalieën van het geslachtschromosoom.
Auteur(s): Pennington BF, Bender B, Puck M, Salbenblatt J, Robinson A. 1982

Vertaling van de samenvatting door Ida Bakker op 21-2-2006.

Samenvatting

De studies van klinische populatie hebben gesuggereerd dat genetische factoren mogelijk geïmpliceerd kunnen worden met de etiologie van leermoeilijkheden.

De huidige studie omvatte 44 kinderen (leeftijden 7-16) met de anomalieën van het geslachtschromosoom (SCA) die gedurende een 10 jarig onderzoek van het geslachtschromosoom bij alle pasgeborenen in de 2 grote ziekenhuizen werden geïdentificeerd en zo een onbevooroordeelde steekproef van kinderen met een genetische etiologie vertegenwoordigen.

17 chromosomaal normale broers/zussen zijn inbegrepen als controles.
Alle deelnemers werden IQ en voltooiingtesten gegeven en uitgebreide, herhaalde schoolgeschiedenissen werden afgenomen bij ouders en schoolpersoneel.

De resultaten tonen aan dat SCA kinderen een verhoogd risico lopen om leerproblemen te krijgen en om speciaal onderwijsinterventie op school te ontvangen.
Voorts kan de aard van de leermoeilijkheden karyotype specifiek zijn, hoewel de resultaten binnen de karytypes niet onveranderlijk zijn.

45, X kinderen tonen een visueel-ruimtetekort aan zoals bewezen is door lagere prestaties in IQ scores en een verhoogde voorkomendheid van handschriftproblemen, terwijl 47, XXY kinderen een mondeling taaltekort ervaren wat door lagere mondelinge IQ en een tendens naar meer lezingvertragingen wordt gezien.

47, XXX kinderen tonen een meer globale vertraging aan die de meeste cognitieve vaardigheidsgebieden kruist, hoewel de vertraging zeldzaam is.

De mozaïek kinderen zijn vrijwel onaangetast door hun karyotypische variaties vandaar dat ze dienen als een tweede controlegroep die tegen de gevolgen van een negatieve zelfvervullende ‘prophecy’ waakt.
Men heeft geconcludeerd uit dit bewijsmateriaal dat leermoeilijkheden een genetische basis kunnen hebben, hoewel het specifieke biologische mechanisme dat cognitieve ontwikkeling in deze selectie beïnvloedt ontwijkend blijft.


Bron
Learning disabilities in children with sex chromosome anomalies.
Child Dev. 1982 Oct;53(5):1182-92.


Hyperlinks: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?

[ARTIKELEN] [Amerikaanse Artikelen]