Nederlandse Artikelen
Er zijn 2 Nederlandstalige artikelen over het Triple-X Syndroom bekend.
Wel zijn er Engelstalige artikelen geschreven door Nederlandstalige professionals, zie hieronder.

Het eerste gaat om een zeer uitgebreid artikel, dat in 2005 is geschreven en gepubliceerd in Patient Care (tijdschrift voor huisartsen).

Dit artikel, "Klinische Genetica (46) Het Triple-X Syndroom" is geschreven door:

Prof.Dr. Connie T.R.M. Stumpel
Klinische Geneticus/Kinderarts
Academisch Ziekenhuis Maastricht

Drs. Maarten Otter
Psychiater

Prof.Dr. Leopold M.G. Curfs
Medisch Psycholoog
Academisch Ziekenhuis Maastricht
The Netherlands

Het artikel bevat o.a. medische informatie over het Triple-X Syndroom en een viertal casussen (van onze dochters en van 2 volwassen vrouwen).

Wij hebben toestemming van Prof. Stumpel om dit artikel op onze website te publiceren.
Drs Maarten Otter heeft jaren gewerkt aan het verzamelen van alle artikelen ooit geschreven over het Triple X Syndroom.
In juli 2009 werd deze inzet bekroond met de publicatie van zijn review.

Dit artikel is in het Engels geschreven:


Mede tot stand gekomen in samenwerking met Prof.Dr. Connie T.R.M. Stumpel en Prof.Dr. Leopold M.G. Curfs.
In juni 2012 verscheen wederom een Engelstalig artikel van zijn hand, dit keer over de psychiatrische aspecten die voorkomen bij Triple X Syndroom.

Het is belangrijk om vooraf de inleiding, die door hem persoonlijk in het Nederlands is geschreven, te lezen om het artikel in het juiste perspectief te zien en te begrijpen.


Mei 2020
Evaluating the Scope of Language Impairments in a Patient with Triple X Syndrome: A Brief Report
Puck Christine van Elst
Maarten Otter
Frank Wijnen & Caroline Junge

In februari 2021 verscheen het eerste artikel gerelateerd aan de resultaten behorende bij het onderzoek bij volwassenen met Triple-X Syndroom.

Nederlandstalige inleiding:

"Dank zij de inzet van deelneemsters met en zonder triple X syndroom hebben we wetenschappelijk onderzoek kunnen doen.
Het eerste artikel is nu klaar.
Het gaat over sociale vaardigheden en beperkingen bij vrouwen met triple X.
We vonden dat meer dan de helft van de volwassen vrouwen met triple X geen noemenswaardige sociale beperkingen heeft. Maar dat eenderde van de vrouwen met triple X die beperkingen wel hebben. We hebben ook onderzocht hoe goed men emoties in een gezichtsuitdrukking kan herkennen. Daar hebben vrouwen met triple X beduidend meer moeite mee dan andere vrouwen. En dat geldt zeker zogenaamde negatieve emoties: verdriet, angst en minachting.
Blije en neutrale gezichten geven minder problemen.
Het advies is: laat je testen op kenmerken van (milde vormen van) autisme als je psychologische hulp zoekt."


In juni 2022 verscheen het 2e artikel: "Neuropsychological Findings in Adults with Triple X Syndrome".

Deze link naar de preprint mag met toestemming gedeeld worden.
De bevindingen zijn het resultaat vanuit de studie van 2015-2018 bij volwassen vrouwen met het Triple X Syndroom.


In januari 2023 verscheen het 3e artikel vanuit de onderzoeksresultaten bij volwassenen online:

20-01-2023
"Triple X syndrome: Psychiatric disorders and impaired social functioning as a risk factor"
Published online by Cambridge University Press: 21 December 2022
Maarten Otter, Bea C. M. Campforts, Constance T. R. M. Stumpel, Thérèse A. M. J. van Amelsvoort en Marjan Drukker

Klik op deze link om het artikel te lezen


September 2013
Orthopedagoge Sophie van Rijn, Universiteit van Leiden, kreeg tijdens de opening van het academisch jaar op 2 september 2013 de jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor jong wetenschappelijk talent.

Van Rijn krijgt de prijs voor haar onderzoek naar mensen die een X-chromosoom te veel in hun cellen hebben.
Dit onderzoek, inclusief het eindrapport, staat tevens vermeld op deze website.

Voortkomend uit het onderzoek door de Universiteit van Leiden in 2010:

"The Social Behavioral Phenotype in Boys and Girls with an Extra X Chromosome (Klinefelter Syndrome and Trisomy X):
A Comparison with Autism Spectrum Disorder"

Sophie van Rijn • Lex Stockmann • Martine Borghgraef • Hilgo Bruining • Conny van Ravenswaaij-Arts • Lutgarde Govaerts • Kerstin Hansson • Hanna Swaab

Springer Science+Business Media New York 2013


Dr. Sophie van Rijn en Prof. dr. Hanna Swaab hebben de onderzoeksresultaten sinds 2015 in dit Nederlandstalige artikel gepubliceerd:


[ARTIKELEN]