Nederlandse Artikelen
Er zijn 2 Nederlandstalige artikelen over het Triple-X Syndroom bekend.

Het eerste gaat om een zeer uitgebreid artikel, dat in 2005 is geschreven en gepubliceerd in Patient Care (tijdschrift voor huisartsen).

Dit artikel, "Klinische Genetica (46) Het Triple-X Syndroom" is geschreven door:

Prof.Dr. Connie T.R.M. Stumpel
Klinische Geneticus/Kinderarts
Academisch Ziekenhuis Maastricht

Drs. Maarten Otter
Psychiater

Prof.Dr. Leopold M.G. Curfs
Medisch Psycholoog
Academisch Ziekenhuis Maastricht
The Netherlands

Het artikel bevat o.a. medische informatie over het Triple-X Syndroom en een viertal casussen (van onze dochters en van 2 volwassen vrouwen).

Wij hebben toestemming van Prof. Stumpel om dit artikel op onze website te publiceren.
Drs Maarten Otter heeft jaren gewerkt aan het verzamelen van alle artikelen ooit geschreven over het Triple X Syndroom.
In juli 2009 werd deze inzet bekroond met de publicatie van zijn review.

Dit artikel is in het Engels geschreven:


Mede tot stand gekomen in samenwerking met Prof.Dr. Connie T.R.M. Stumpel en Prof.Dr. Leopold M.G. Curfs.
In juni 2012 verscheen wederom een Engelstalig artikel van zijn hand, dit keer over de psychiatrische aspecten die voorkomen bij Triple X Syndroom.

Het is belangrijk om vooraf de inleiding, die door hem persoonlijk in het Nederlands is geschreven, te lezen om het artikel in het juiste perspectief te zien en te begrijpen.


We hopen beide artikelen in de toekomst in het Nederlands te vertalen.


September 2013
Orthopedagoge Sophie van Rijn, Universiteit van Leiden, kreeg tijdens de opening van het academisch jaar op 2 september 2013 de jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor jong wetenschappelijk talent.

Van Rijn krijgt de prijs voor haar onderzoek naar mensen die een X-chromosoom te veel in hun cellen hebben.
Dit onderzoek, inclusief het eindrapport, staat tevens vermeld op deze website.

Voortkomend uit het onderzoek door de Universiteit van Leiden in 2010:

"The Social Behavioral Phenotype in Boys and Girls with an Extra X Chromosome (Klinefelter Syndrome and Trisomy X):
A Comparison with Autism Spectrum Disorder"

Sophie van Rijn • Lex Stockmann • Martine Borghgraef • Hilgo Bruining • Conny van Ravenswaaij-Arts • Lutgarde Govaerts • Kerstin Hansson • Hanna Swaab

Springer Science+Business Media New York 2013


Dr. Sophie van Rijn en Prof. dr. Hanna Swaab hebben de onderzoeksresultaten onlangs in dit Nederlandstalige artikel gepubliceerd:


[ARTIKELEN]