Nieuwsbrief TRIXY December 2016
In deze nieuwsbrief ook aandacht voor een nieuw artikel:
"Expanding the Phenotype of Triple X Syndrome: A  Comparison of Prenatal Versus Postnatal Diagnosis"

Het onderzoek naar trisomie X is schaars en daarom is  het extra fijn dat dit artikel in 2016 verschenen is.
Het beschrijft diagnostische, medische, en psychologische gegevens van 74 
meisjes en vrouwen met trisomie X in  de leeftijd van 6 maanden tot 24 jaar. 
Een vergelijking tussen prenataal en postnataal gediagnosticeerde  meisjes en vrouwen laat zien dat het risico op problemen minder groot is bij 
een prenatale diagnose.  Toch is dit ook nog steeds een kwetsbare groep. 
Dit  artikel helpt om te weten waar deze risico’s liggen.