CONTACTDAG 2018
Zaterdag 6 oktober 2018
CONTACTDAG TRIPLE-X SYNDROOM

De locatie is dezelfde als de vorige keer:
De Potstal van Het Gagelgat in Soest.

Op deze middag zullen in ieder geval dr. Sophie van Rijn, Kimberly Kuiper en Nienke Bouw van het TRIXY Expertisecentrum / Ambulatorium in Leiden aanwezig zijn.

Ook komen ouders van een dochter met het Triple-X Syndroom vertellen over hun ervaringen.