Verslag Contactdag Triple X Syndroom 2018 geplaatst.
Op 6 oktober j.l. werd er alweer een 8e ontmoetingsdag gehouden voor ouders van, meisjes/vrouwen met het syndroom of andere familieleden en/of geïnteresseerden.

Er waren 4 professionals vanuit het TriXY Expertsiecentrum Leiden waaronder prof. Hanna Swaab en 2 leden vanuit het onderzoekteam voor volwassen vrouwen met Triple X Syndroom.
Tevens mochten wij een Belgische psychologe verwelkomen.