Artikel Trouw mbt uitbreiding Nipt
De niet-invasieve prenatale test (Nipt) wordt sluipenderwijs uitgebreid. De test levert nu meer informatie op dan waarvoor hij aanvankelijk was bedoeld.
Maar de vraag is steeds of de voordelen van bredere screening opwegen tegen de altijd ook aanwezige nadelen.
Jessica Langenhoff kreeg op volwassen leeftijd de diagnose van een variant van het triple X syndroom.
Vanuit haar perspectief heeft zij een ingezonden stuk geschreven als reactie op het artikel in Trouw welke ook geplaatst is deze maand.