Verslag Contactdag 2016
Nederlands/Belgische Contactdag Triple-X syndroom

Het Gagelgat in Soest, van 12.00-17.00 uur

Op 25 juni 2016 werd alweer de 7e Contactdag in Nederland gehouden.
Ook onze Belgische lotgenoten waren weer welkom.
Dit keer meldde zich 1 Belgische moeder en dochter.

Het aantal deelnemers betrof 54 waarvan 22 (jonge) dames met het Triple X Syndroom in de leeftijden 2-63 jaar.

Uit de eerste spontane reacties en evaluatieformulieren is gebleken dat een ontmoetingsdag gecombineerd met professionele invulling weer als waardevol ervaren wordt.

Het onderstaande verslag met foto's geeft een impressie van deze bijzondere middag:


[WELKOM] [Contactdagen]