Informatie en aanmelden Contactdag 6 oktober 2018 in Soest
Tijdens deze dag is er volop gelegenheid voor informele ontmoetingen én gelegenheid tot het stellen van vragen aan specialisten, enz.

Wij zijn blij dat dr. Sophie van Rijn, Kimberly Kuiper en Nienke Bouw (allen van het TRIXY Expertise-centrum / Ambulatorium in Leiden) hebben toegezegd op deze middag aanwezig te zijn.
Meer informatie over hen vind je hier:


Ook komen ouders van een dochter met het Triple-X Syndroom vertellen over hun ervaringen.

Plaats
De Potstal van Het Gagelgat
www.gagelgat.nl

Birkstraat 107, 3768 HE Soest

Tijd
12.00 – 17.00 uur

Voor
Ouder(s) van meisjes met het Triple-X Syndroom, kinderen, tieners en volwassenen die het Triple X Syndroom hebben.

Natuurlijk zijn andere gezins- of familieleden ook welkom, alsook professionele hulpverleners met specifieke interesse in het Triple X Syndroom.

Programma
12.00-12.30 uur Inloop met koffie/thee/limonade
12.30-13.15 uur Lunch
13.15-17.00 uur
Presentatie TRIXY
Ervaringsverhaal van de ouders van Jip
Ontmoeting

Er is voldoende gelegenheid met elkaar te praten, maar ook om vragen te stellen aan de aanwezige specialisten.

Kinderen
De kinderen kunnen tussen 14.00-16.00 uur een interactieve rondleiding door Het Gagelgat maken.
Grotere kinderen kunnen dit op eigen gelegenheid doen, kleinere kinderen zullen begeleid moeten worden (b.v. door ouders of oudere kinderen). Zij kunnen ook (onder toezicht) buiten spelen of binnen een spelletje doen.

Deelnamekosten:
Kinderen van 0 t/m 3 jaar gratis
kinderen van 4 t/m 14 jaar betalen € 15,=
iedereen van 15 jaar en ouder betaalt € 20,= per persoon.
Dit is inclusief een eenvoudige lunch én 3x koffie/thee/limonade.
Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelden
Graag vóór 28 september 2018 aanmelden via onderstaand contactformulier.
U ontvangt dan een bevestiging van ons, waarna u het inschrijfgeld kunt overmaken.
Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.

We hopen op fijne ontmoetingen die dag.

Thea van de Velde & Ida Bakker
AANMELDEN Contactdag Triple-X Syndroom zaterdag 6 oktober 2018
 
Je kunt er zeker van zijn dat wij zorgvuldig om zullen gaan met je gegevens.
Deze zullen nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen worden gedeeld.
 
Ja, ik kom / wij komen graag!
 
Na(a)m(en) deelnemer(s) 15 jaar en ouder *
Na(a)m(en) deelnemer(s) 0 t/m 3 jaar
Na(a)m(en) deelnemer(s) 4 t/m 14 jaar
Emailadres *
Totaal aantal deelnemers *
Straat
Postcode/Woonplaats
tel.nr.
Opmerkingen


[WELKOM] [Contactdagen]