Artikel Deens onderzoek:
Deens onderzoek (1961-2014) naar verandering in de tijd in incidentie, prevalentie en leeftijd bij de diagnose Turner-syndroom (TS), Klinefelter-syndroom (KS), Triple X-syndroom (Triple X) en Double Y-syndroom (Double Y).
Prevalentie kijkt naar bestaande gevallen, terwijl incidentie naar nieuwe gevallen kijkt.
Orphanet Journal of Rare Diseases Januari 2019