Learning Disability Today
Kerry Ann
Blog, 09 May 2019

Engelstalige blog van Kerry Ann; zij heeft zelf Triple X Syndroom en vertelt over haar leermoeilijkheden maar ook over wat ze bereikt heeft om aandacht te vragen voor dit, nog onbekende, syndroom.

Learning Disability Today