De informatie op deze website hebben we met zorg en aandacht verzameld. We kunnen geen medische adviezen geven over uw persoonlijke situatie. Zoek daarvoor contact met een arts of andere professional.

We maken vertalingen en samenvattingen van wetenschappelijke informatie van anderen. We laten die, waar mogelijk, door de auteur van het oorspronkelijke artikel controleren. Voor het toepassen van de informatie kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen. Overleg altijd met uw arts.

Ook kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de informatie op websites van anderen.

We gaan zorgvuldig om met de privacy van bezoekers van deze website, deelnemers aan de Facebookgroep en bezoekers van de contactdagen. We geven alleen informatie door aan anderen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Wilt u informatie van deze website overnemen? Graag naar ons linken of onze website als bron vermelden.