Hartelijk welkom op onze website. Deze website is op 18 maart 2024 in gebruik genomen als vervanging van de vorige website. De website is bedoeld voor alle mensen die te maken hebben met triple X-syndroom: (aanstaande) ouders, mensen met deze diagnose en professionals. De Contactgroep Triple X-syndroom biedt hen informatie en brengt hen met elkaar in contact.

Triple X-syndroom wordt ook wel trisomie X genoemd of 47,XXX. Normaal gesproken heeft een vrouw in elke cel twee X-chromosomen (46,XX). Bij triple X-syndroom zijn er drie X-chromosomen in plaats van twee. Naar schatting 1 op 1000 vrouwen heeft deze chromosoomvariatie en ongeveer 10-15% van hen weet dit. Aan het uiterlijk is niet te zien of iemand dit heeft. De verschijnselen variëren en ze komen ook voor bij vrouwen zonder extra X. Het syndroom is voor het eerst beschreven in 1959: toen konden chromosomen zichtbaar gemaakt worden. Meer over deze chromosoomvariatie

De contactgroep bestaat sinds 2004 en is begonnen door Thea en Ida. Zij hebben beide een dochter met triple X-syndroom. Sinds haar diagnose in 2013 is Jessica aangesloten en zij is webmaster. Meer over de contactgroep.

afbeelding van de chromosomen, er zijn 3 in plaats van 2 X chromosomen
De 47 chromosomen van iemand met triple X-syndroom. Drie X-chromosomen in plaats van twee.