Het verhaal van Jolanda, geschreven door haar moeder Ans in maart 2010. Jolanda is de helft van een twee-eiige tweeling (jongen-meisje). Ze doet in 2010 examen VMBO.

Jolanda als peuter, ze kijkt naar de camera en houdt een klein geitje vast.
Jolanda

Diagnose tijdens de zwangerschap

Graag wil ik wat meer vertellen over onze situatie. Toen ik zwanger was kwam ik vanwege mijn leeftijd in aanmerking voor een vruchtwaterpunctie en is het triple X-syndroom vastgesteld bij Jolanda. Jolanda heeft een tweelingbroer. Jolanda en haar broer zijn nu 16 jaar. Ook heeft ze een zus van 20 jaar en een zus van 18 jaar. Jolanda was een heel lieve, vrolijke, rustige baby.

Basisschool

Op de Peuterspeelzaal werd ons gevraagd naar Jolanda’s gedrag thuis. Ze praatte wat minder dan leeftijdsgenootjes. De huisarts dacht dat het te maken kon hebben met het tweeling zijn. Later heeft Jolanda een langere periode logopedie gevolgd. In mei 1995 kreeg haar zus (toen bijna 4 jaar) een ernstige astma-aanval. Toen zij uit het ziekenhuis werd ontslagen, na 5 dagen opname, werd haar tweelingbroer opgenomen met een ernstige astma-aanval. Anderhalve week later Jolanda zelf. Daarna moesten ze onderhoudsmedicijnen blijven gebruiken. De eerste jaren op de basisschool had Jolanda veel last van de astma en viel vaak op school in slaap. Groep 2 heeft Jolanda nogmaals gedaan en na groep 4 is Jolanda naar het speciaal onderwijs gegaan. Ze heeft een rekenprobleem en ook begrijpend lezen is moeilijk voor haar. Als Jolanda de leerstof heeft doorgenomen, weet ze het goed. Na een tijdje wordt dat minder. Jolanda heeft in aanleg een aantal tanden te weinig, dit wordt met behulp van orthodontie goed opgelost. Ze heeft een wat onzekere houding en heeft daar fysiotherapie voor gehad. Het speciaal onderwijs heeft Jolanda goed doorlopen en Jolanda is een aantal jaren bij gym, ballet en gitaarles geweest.

Middelbare school

Na de basisschool heeft Jolanda VMBO met de eerste 2 jaren leerwegondersteuning gedaan. Het advies van de schoolbegeleidingsdienst na het speciaal onderwijs was: praktijkonderwijs. Jolanda wou graag naar het VMBO en heeft deze opleiding goed doorlopen. Ze is een echte doorzetter en doet erg goed haar best. Wiskunde is erg moeilijk voor haar en dat mocht ze laten vallen. Dit schooljaar zit ze in een klein klasje met 6 andere meisjes. Ze wordt de laatste tijd op school erg geplaagd en vindt weinig aansluiting bij de andere meisjes in haar klas. Vanwege het pesten zijn er gesprekken met de schoolmaatschappelijk werkster. Nu Jolanda in het examenjaar zit krijgt ze van haar mentor extra begeleiding bij het vak Engels en biologie. De zorgcoördinator van haar school heeft voor Jolanda een “rugzakje” aangevraagd: leerling-gebonden budget (cluster III). Helaas is dit afgewezen. Nu wordt dit opnieuw, maar dan in cluster II aangevraagd. Voor Jolanda wordt nu voor school een dyslexiekaart aangevraagd, waardoor ze meer tijd krijgt voor de opgaven en ook met een groter lettertype mag werken en ze mag een rekenmachine gebruiken op school. Ook wordt er extra begeleiding bij de leerproblemen aangevraagd. Haar broer zit in HAVO4 en wil daarna een HBO opleiding gaan doen.

Jolanda als tiener. Ze rijdt op een sportieve fiets.

Graag contact

Deze website is mij al langer bekend en ik vond dit nu het moment om me aan te melden. Vorig jaar toen Jolanda met biologie de les over chromosomen had, heb ik haar verteld over het triple X-syndroom en dat zij dat heeft. Graag wil Jolanda zelf ook contact met u en leeftijdsgenootjes. Jolanda is een heel gevoelig, vrolijk
en lief meisje. Ze doet erg haar best voor school en wil later graag met kinderen werken, in de kinderopvang of als onderwijsassistente. Jolanda is een heerlijk kind en haar tweelingbroer en haar zussen doen veel samen met haar. Jolanda is eerlijk, betrouwbaar en een echte doorzetter en heel zorgzaam. Jolanda heeft onlangs haar scooterexamen gehaald. Ze geeft oma computerles en helpt opa ’s zomers in de groentetuin.