Evelien Urbanus schreef een proefschrift over kinderen met een extra X of Y (XXX, XXY, XYY). Ze onderzocht de taalontwikkeling bij kinderen van 1 tot 6 jaar. Een kind met een extra X of Y heeft een hogere kans op een taalachterstand. Dat is soms al zichtbaar rond de eerste verjaardag. Kinderen die moeite hebben met begrijpen van taal of met zelf gebruiken van taal, hebben meer kans op andere problemen met hun ontwikkeling. Het advies van Evelien is om bij deze kinderen extra goed op te letten hoe ze zich ontwikkelen. Sommige kinderen hebben niet of nauwelijks problemen, andere kinderen zijn echt kwetsbaar. Dan is het belangrijk om niet af te wachten maar snel extra onderzoek te laten doen. Extra ondersteuning kan helpen om latere problemen voor te zijn.

Heeft je kind een extra X of Y en moeite met taal? Weinig woordjes, moeilijk duidelijk maken wat het wil, problemen met begrijpen? Neem contact op met je huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of eventueel met Trixy Expertisecentrum.


Titel van het artikel van Evelien Urbanus over taalontwikkeling bij kinderen met een extra X of Y.
Een extra X? Let extra goed op taalontwikkeling!